تماس با ما

آدرس : اصفهان - خیابان حافظ - مرکز مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان

شماره تماس : ۳۲۲۱۷۸۷۸ ,۳۲۲۱۸۷۸۷-۰۳۱

شماره مستقیم دفتر پذیرش : ۳۲۲۲۳۸۴۸-۰۳۱

 
     


معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان